EPICA Education AB drivs av Kjell Forsberg och Ann-Sofi Forsberg.

Utbildningar i EPICA modellens metoder; Mindful Tapping®, Mindful Movements och Mindful Touch – via Steg 1 & Steg 2. Mindful Eye Positions, Bildintegrering, Mindful TAT samt Mindful BSFF på Steg 3 & 4. För terapeuter, organisationer och allmänheten.

Kurser online, studera när du vill via våra E-kurser.

Lär dig hjälpa dig själv och dina medmänniskor till ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Företagsuppgifter
EPICA Education AB
Org-nr: 556762-4506

Bankgiro: 5231-9910
BIC/SWIFT: SPSDSE23
IBAN-kontonummer: SE4595700000000040300238

Ann-Sofi Forsberg & Kjell Forsberg
Sagovägen 24, 281 42 Hässleholm
Kontakt: info@mindfultapping.se

Forskning & utveckling samt undervisning

Kjell Forsberg – Ann-Sofi Forsberg – Hanna Noorberg

Kjell och Ann-Sofi Forsberg har arbetat och undervisat tillsammans sedan 2004 och är gemensamt grundare av Mindful Tapping. Utvecklingen drivs framåt tack vare deras forskningsbakgrund och Kjells enorma kunskap inom det fysiologisk-medicinska-neurovetenskapliga området och med en drivkraft för att öka kunskapen hos den breda allmänheten. Ann-Sofis erfarenhet av tillämpad, praktisk forskning och forskningsinformation med syfte att nå ut i praktiken till brukarna/avnämarna kommer till nytta i detta folkbildnings- och folkhälso-perspektiv. Med Hannas excellenta förmåga att systematisera, skapa undervisningsmaterial och bedriva undervisning blir företaget en helhet.

Kjell Forsberg – grundare av Mindful Tapping, farmakolog och läkemedelsforskare
År 2000 började Kjell undervisa och ta emot klienter. Med sin forskarinstinkt fortsatte han utveckla och förfina de tekniker han lärde sig. Genom att allt mer kombinera dem med aktuell forskning inom trauma och neurofysiologi förfinades och förenklades metodiken. Fram växte Mindful Tapping och efterhand kom EPICA Modellen på plats.

0730 59 55 84

Ann-Sofi Forsberg – grundare av Mindful Tapping, forskare och rådgivare i växtskyddsfrågor
Genom egen erfarenhet av flera energimedicinska metoder efter bilolycka, oförklarlig sjukdom med smärtor, lågt järnvärde mm där Ann-Sofi blev återställd och frisk. Där föddes viljan till att dela med sig av kunskaperna och sprida metoderna via kurser och individuell hjälp.

0708 48 72 60


Ann-Sofi Forsberg


Hanna Noorberg lärare i Mindful Tapping, folkhälsovetare och massageterapeut

Hanna har sedan tonåren fått ta aktiv del av senaste rönen inom energipsykologi. Genom sin gedigna kunskap om fysiologi, trauma och folkhälsa kombinerat med god pedagogisk förmåga är Hanna en populär lärare på grundkurserna och fortsättningskurserna, Steg 2, i Mindful Tapping.

Hanna är folkhälsovetare och skribent med fokus på komplementär-medicin. Hon har många års erfarenhet som massageterapeut och lärare i energipsykologi. Hanna arbetar som

hannanoorberg@gmail.com
0709 73 39 47