Center för Energipsykologi i Norden AB drivs av Kjell och Ann-Sofi Forsberg.

Center för Energipsykologi erbjuder kurser, workshops och gruppträffar i Mindful Tapping®. Utbildningen sker live och online, till terapeuter, organisationer och inte minst till allmänheten.

Under mottot – Lär dig hjälpa dig själv och dina medmänniskor till ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Vi erbjuder dig att utforska dina möjligheter och din förmåga till ett rikare, friskare liv. Till en förändring där begränsande tankar och föreställningar kan få vika för att ge plats åt ökad trivsel och välbefinnande, ett gladare och mer harmoniskt liv.

Empowerment med redskap för självläkning.

Företagsuppgifter
Center för Energipsykologi i Norden AB
Org-nr: 556762-4506

Bankgiro: 5231-9910
För betalning från utlandet:
BIC/SWIFT:  SPSDSE23  & IBAN-kontonummer: SE4595700000000040300238

Peppingevägen 242, 271 78  Löderup

Kjell Forsberg

GRUNDARE AV MINDFUL TAPPING. BIOLOG, LÄKEMEDELSFORSKARE.

Passionen för att hjälpa människor att må bra har alltid funnits där. Det fick honom att arbeta med läkemedelsutveckling i 25 år. När han 1999 kom i kontakt med EFT (Emotional Freedom Techniques) fascinerades han av dess djupgående effekt. Kjell kom att lära sig det mesta som fanns inom området energipsykologi.

År 2000 började Kjell undervisa och ta emot klienter. Med sin forskarinstinkt fortsatte han utveckla och förfina de tekniker han lärde sig och kombinera dem med aktuell forskning inom trauma och neurofysiologi. Ur det uppstod Mindful Tapping.

Kontakta Kjell: kjell@cfep.se

0730 59 55 84

Ann-Sofi Forsberg

GRUNDARE AV MINDFUL TAPPING. BIOLOG.

Ann-Sofi använde energipsykologiska och energimedicinska metoder efter en bilolycka. Härigenom blev hon frisk och fri från smärtor, låga järnvärden och övriga sviter. Där föddes viljan till att dela med sig av kunskaperna. Ann-Sofi och Kjell driver Center För Energipsykologi.

De har arbetat och undervisat tillsammans sedan 2004. Mindful Tapping är frukten av deras gemensamma arbete. Att med engagemang och drivkraft föra ut praktiskt tillämpad forskning ligger i linje med vad Ann-Sofis tidigare arbetade som växtpatolog och växtskyddsrådgivare.

Kontakta Ann-Sofi: annsofi@mindfultapping.se

0708 48 72 60

Hanna Noorberg

LÄRARE I MINDFUL TAPPING. FOLKHÄLSOVETARE, MASSAGETERAPEUT.

Hanna har sedan tonåren fått ta aktiv del av senaste rönen inom energipsykologi. Genom sin gedigna kunskap om fysiologi, trauma och folkhälsa kombinerat med god pedagogisk förmåga är Hanna en populär lärare på grundkurserna i Mindful Tapping.

Hanna är folkhälsovetare och skribent med fokus på komplementär-medicin. Hon har många års erfarenhet som massageterapeut och lärare i energipsykologi.

Kontakta Hanna: hannanoorberg@gmail.com

0709 73 39 47