Med Mindful Tapping® kan begränsande beteende och negativa mönster brytas. Kreativitet och inlärningsförmåga väckas till liv. Ihållande smärtor och svåra trauma förlora sitt grepp och ge hopp om ”nytt” liv.

Kjell och Ann-Sofi Forsberg driver utbildningsföretaget Center för Energipsykologi AB. Genom kurser/utbildningar, live och online lärs konceptet Mindful Tapping® ut till terapeuter, organisationer och inte minst till allmänheten.

Mindful Tapping®

Mindful Tapping® har växt fram via arbete med klienter med komplex problematik. Genom att vidareutveckla EFT och bygga konceptet på neurobiologisk grund har det blivit lättare, enklare och tryggare att hjälpa människor.

Med problemet i fokus parallellt med kroppsmedveten upplevelse, riktad mindfulness, läggs grunden för att nå omedvetna, ordlösa minnen. Genom tapping, rörelseimpulser, ögonpositioner samt BSFF transformeras negativa reaktioner, på minnena, till neutrala eller positiva upplevelser.

Konceptet Mindful Tapping

Inom konceptet kombinerar vi ett flertal metoder för att effektivt ta hand om stress och trauma baserade problem.

Utbildning i Mindful Tapping

Våra kurser och workshops är öppna för alla.
Rabatterade priser för Lyoness medlemmar. Kontakta Ann-Sofi Forsberg

E-kurser på Mindful Tapping online

Lär dig via nätet via våra E-kurser. Tillgängligt var du än befinner dig. Studera när du vill och i egen takt.