EPICA Education AB, tidigare Center för Energipsykologi AB, är ett utbildningsföretag som erbjuder kunskap och metoder för ökad psykisk och fysisk hälsa, förbättrade relationer och prestationer. Kort och gott för ökad folkhälsa.

Grundare och ägare är Kjell Forsberg och Ann-Sofi Forsberg.

Vi erbjuder dig att utforska dina möjligheter och din förmåga till ett rikare, friskare liv. Till en förändring där begränsande tankar och föreställningar kan få vika för att ge plats åt ökad trivsel och välbefinnande, ett gladare och mer harmoniskt liv. Via kurser, föredrag och gruppträffar i Mindful Tapping®.

Våra utbildningar är öppna för alla med öppet sinnelag. Utbildningar sker såväl online via Zoom som live på skilda orter.
För terapeuter, organisationer och inte minst till allmänheten.

Metoder och övningar för självläkning och återhämtning skapar självständiga människor.

Vi utbildar våra kursdeltagare till lärare, gruppledare och terapeuter så att fler kan få del av kunskap och metoder för trauma och stress.

EPICA Modellen
EPICA modellen – om den lärande hjärnan, hur problem skapas och hur vi kan lära om.

Utbildning i Mindful Tapping
Kurser och workshops för alla som har fallenhet.

E-kurser på Mindful Tapping online

Lär dig Mindful Tapping hemma via nätet med våra E-kurser. Tillgängligt var du än befinner dig. Studera när du vill och i egen takt.

Metoder lämpade för Traumabehandling

Med problemet i fokus och kroppsmedveten upplevelse är det möjligt att nå omedvetna, ordlösa minnen. Genom tapping, rörelser, strykningar, ögonpositioner eller BSFF transformeras negativa reaktioner till neutrala eller positiva upplevelser.