Energipsykologiska metoder räknas till de mest effektiva för att åstadkomma snabb och varaktig förändring. Användningsområdena sträcker sig från krigstrauman, stressrelaterade sjukdomar och smärtor till golfswingen, personlighetsutveckling och arbetslivets karriär och beslutsprocesser. Energipsykologiska metoder fungerar ofta när inget annat gör det.

Få självhjälpsmetoder kan mäta sig med energipsykologin i sin vardagsnära enkelhet i kombination med kraftfullheten.

Den saknade pusselbiten

Enligt David Feinstein, amerikansk psykolog har energipsykologin den pusselbit som psykologin saknar. Men energipsykologi är mer än psykologi, snarast en hybrid, syntes, av kunskaper från traditionell kinesisk och indisk medicin, akupunktur och akupressur, healing, kinesiologi, NLP, transaktionsanalys, KBT, epigenetik och kvantfysik.

Aldrig någonsin har så kraftfulla men samtidigt enkla metoder, med en potential man inte anar förrän man ser dem i aktion, varit tillgängliga för gemene man. I händerna på erfarna utövare når man bortom det som idag är möjligt inom västerländsk psykologi och medicin. Kraftfulla nog att används efter naturkatastrofer, bland krigsdrabbade befolkningar, för att lindra effekterna av traumatiska upplevelser. Ändå säkra nog användas av barn, vuxna och äldre även för vardagsbekymmer.

De viktigaste energipsykologiska metoderna

Med kort förklaring för respektive metod. För utförligare beskrivning se eftsweden.se
 
Emotional Freedom Techniques – EFT utvecklad av Gary Craig från Thought Field Therapy (TFT) – Tankefältsterapi
Mindful Tapping® utvecklad av Kjell och Ann-Sofi Forsberg
Be Set Free Fast -BSFF utvecklad av Larry Nimns
EmoTrance eller Energy in Motions – EMO utvecklad av Silvia Hartman och Nicola Quinn
Tapas Acupressure Technique – TAT utvecklad Tapas Fleming
Logosyntes utvecklad av Willem Lammers
Donna Edens Energy Medicine – Donna Eden & David Feinstein

Emotional Freedom Techniques – klassisk EFT

Metoden grundades och lanserades 1995 av Stanfordingenjören Gary Craig. EFT är den EP metod som blivit mest känd och spridd i världen. Man uppnår ganska lindring av sina problem genom att knacka på akupunkturpunkter samtidigt som man uttalar problemet i ord. Beskrivs ibland som emotionell akupunktur utan nålar. Garys förenande hypotes var att problem beror på störningar i kroppens energisystem. Genom att stimulera energiflödet med tapping skapas de uppnådda effekterna.

För mer information om EFT/tapping på svenska

Mindful Tapping®

Mindful Tapping är ett koncept med ett flertal metoder för att uppnå läkning på ett djupare plan. Delvis är det en vidareutveckling av EFT, där tapping kombineras med somatisk mindfulness. Men det är också en utvidgning med terapimetoder och förklaringssätt utanför energipsykologin. Mindful Tapping har arbetssätt och metoder som har likheter med ett flertal somatiska terapiformer t.ex. Somatic Experiencing och EMDR.

Med MT kan begränsande beteende och negativa mönster brytas, kreativitet och inlärningsförmåga väckas till liv, ihållande smärtor och svåra trauma förlora sitt grepp och ge hopp om ”nytt” liv.

I Mindful Tapping arbetar via med hjärnans informationssystem, genom att helt enkelt betrakta problem och besvär som störningar i hjärnans informativa system. Du har lärt in handlings-, tanke- och känslomönster och dessa arbetar din hjärna efter ända tills du lär av och lär in nya mönster dvs när din hjärna skapar nya prediktioner.

Läs mer om konceptet på Mindful Tappings hemsida
Läs bloggen:
Mindful Tapping förenar energipsykologi med somatiska terapier

Lyssna och titta på Kjell och Ann-Sofi Forsberg när berättar om bakgrunden till konceptet Mindful Tapping.

 

BSFF – Be Set Free Fast

BSFF skapades av Larry Nims sedan han lärt sig TFT av Dr Callahan.
Vi lär ut BSFF i form av Mindful BSFF. Ett arbetssätt som gör det lätt att inkorporera metoden i Mindful Tappings “toolbox”. BSFF fungerar som en posthypnotisk instruktion för generell lösning av problem du valt att fokusera på oavsett typ av problem.
BSFF i ett nötskal: Notera problemet och behandla det. Ditt undermedvetna sköter om behandlingen åt dig. Varje specifikt problem innefattar också motstånd mot att förändra det, och det tar BSFF lätt och elegant också hand om.

Metoden lärs ut på MT Steg 4 Mindful BSFF.
Läs mer om BSFF och dess skapare Larry Nims på EFTSweden
 

EmoTrance

Silvia Hartman gick vidare från EFT’s fraser och knackningar, anammade kroppens fenomen, fysiologiska uttryck och förnimmelser. Tillsammans med Nicola Quinn utvecklade de EmoTrance, en kroppsförnimmelse baserad metod. EmoTrance förenklar och snabbar upp förändringsprocessen vilket förenklar processen, även med djupa trauman, utan att prata särskilt mycket eller inget alls. Med EmoTrance lär man sig hantera energiflödet. Negativa känslor och smärtor processas upprepade gånger. Detta får till följd att man slutligen känner sig fylld av energi som ofta uttrycks i skratt, glädje, positiva tankar och idéer.

Vi inkorporerade tidigt EmoTrance arbetssätt i tappingen vilket gynnade personer som hade svårt att annars känna i kroppen. Med vår emotrance liknande tapping kunde fraser och ord tidigt uteslutas vilket snart utvecklades till ett signum för vårt arbetssätt.

Läs mer om EmoTrance och dess utveckling på eftsweden

TAT

TAT eller Tapas Acupressure Technique utvecklad av Tapas Fleming, akupunktör. I TAT håller man med fingrarna på framsidan och baksidan av huvudet samtidigt som man fokuserar på problemet. Enkel och kraftfull teknik som lätt vävs in i Mindful Tappings arbetssätt. Lärs ut på MT Steg 3.
Läs gärna bloggen om Bebisen, barnmorska och TAT hur man kan lugna en bebis i kraftigt frystillsånd.
 
Läs mer om TAT och Tapas Fleming på EFTsweden

Logosyntes

Wilhelm Lammers Logosyntes är baserad på teorier från transaktionsanalys och med Eckhard Tolles tänkande i bakhuvudet samt observationer på energiterapier som EFT och EmoTrance. Grundtanken är att vi antingen har dissocierat i förhållande till vårt problem eller fått det inympat från någon eller något annat. Med hjälp av ord, fraser som adresserar dessa två tillstånd kan vi befria oss från problemen så att vår Essens framträder allt mer. Vi blir helt enkelt mer autentiska.
 
Läs mer om Logosyntes och vår erfarenhet av metoden på EFTSweden

Donna Edens Energy Medicine

Donna Edens Energiövningar är enkla att utföra, lättlärda, tidsoptimerade. man kan bara inte undvika eller undvara dem. Donna Eden har utformat dessa på basis av lång erfarenhet av klientarbete. Varje övning har i sig sin specifika effekt. Övningarna kan med fördel göras som ett litet ”gymnastikprogram”. Energiprogrammet lämpar sig väl som hemläxa mellan terapisessioner och behandlingstillfällen. Medför ökad effekt av övriga terapier och behandlingar. Klienten upptäcker själv att de fungerar som en energikick.

Varje individuell övning kan även med stor fördel göras närhelst så behövs. Övningarna är fantastiska som hjälp till ökad koncentration, produktivitet, organisationsförmåga, ökad förmåga att läsa, räkna, skriva, förbättrat självförtroende och medvetenhet.
 
Läs om Energy Medicine på Innersource