Center för Energipsykologi

Om företaget

Center för Energipsykologi i Norden AB erbjuder kurser och workshops samt individuella sessioner och gruppsessioner. Vi som leder Center för Energipsykologi är Kjell och Ann-Sofi Forsberg.

Vårt motto är att ge människor kunskaper att kunna hjälpa sig själv. Empowerment genom pedagogik!

Vi erbjuder dig att utforska dina möjligheter och din förmåga till ett rikare, friskare liv. Till en förändring där begränsande tankar och föreställningar kan få vika för att ge plats åt ökad trivsel och välbefinnande, ett gladare och mer harmoniskt liv.

Center för Energipsykologi i Norden AB
Peppingevägen 242, 271 78  Löderup

Telnr: 0411-52 70 30
Mobil: 0708 48 72 60 Ann-Sofi
Mobil:  0730 59 55 84 Kjell

Org-nr: 556762-4506

Bankgiro: 5231-9910
För betalning från utlandet:
BIC/SWIFT: NDEASESS & IBAN-kontonummer: SE4595700000000040300238

Kjell Forsberg

Kjell.-Brighton-ljusare-150x150
kjell@cfep.se

AAMET International EFT Trainer, MSc, farmakolog och fd läkemedelsforskare.

Alltsedan 1999 har jag lärt sig de mest kända energipsykologiska metoderna av deras grundare, såsom BSFF av Larry Nims, TAT av Tapas Fleming, Seemorg Matrix Work av Asha Nahoma Clinton, Allergy Antidotes av Sandy Radomski, Evolved TFT av John Diepold, Logosynthesis av Willem Lammers, delar av Energy Medicine av Donna Eden och David Feinstein.

År 2002 blev jag anmodad att bli AMT Trainer. Som sådan är jag kvalificerad att certifiera i EFT Nivå 1 – 3 samt certifiera till MET Practitioner och Advanced MET Practitioner. Jag är sedan 2011 AMT Trainers Trainer dvs utbildar andra till AMT Trainers. Jag tillhör också den första pionärskaran som lärde och utbildade mig till EmoTrance Trainer av Silvia Hartman.

Jag startade 1999 med EFT och fascinerades direkt av den snabba och djupverkande effekten.  Även klienter som psykiatrin inte kan göra mer för får en bättre livskvalitet. Gäller även för de som gått många år i psykoterapi. Även klienter med ”obotliga” åkommor som migrän, kronisk värk, trötthet och allergier blir ofta bättre eller fria från dem.

Som biolog och fd läkemedelsforskare gläds jag åt att forskningen inom den nya biologin med epigenetiken  coh traumabiologin stöder de arbetssätt vi använder inom energipsykologin och energimedicinen.

Jag undervisar i energipsykologiska metoder, med tonvikt på EFT, ger workshop, gruppsessioner, enskilda sessioner och coaching, på svenska eller på engelska. Jag utbildar privatpersoner, terapeuter, företag, organisationer, skolor och universitet i att använda dessa kraftfulla metoder vid ohälsa samt förebyggande och för personlig utveckling.

Ann-Sofi Forsberg

Ann-Sofi-beskuren-bild-150x150
ann-sofi@cfep.se

AAMET International EFT Trainer, MSc, växtpatolog och fd växtskyddsrådgivare.

Jag har under 25 år arbetat med praktisk tillämpning av nya metoder inom växtskyddsrådgivning. Inom detta område såväl som då det gäller människors hälsa och personliga utveckling är det resultaten som räknas.

Sedan år 2000 har jag själv använt EFT, TAT och BSFF för egen del Jag fick fantastiskt bra effekter av EFT, TAT och EmoTrance på mina smärtor, låga järnvärde, begränsande föreställningar om mig själv, oro och rädsla inför framtiden.

Kraftfullheten i dessa metoder för egen del och i arbetet med andra gjorde att jag blev så över- tygad att jag övergav min gamla profession. Sen 2004 arbetar jag med energipsykologiska metoder i vår kursverksamhet, individuell terapi och gruppterapi.

Att få introducera EFT till allt från förskollärare, äldrevårspersonal och läkare till hantverkare, bagare och artister är en utmaning och fantastisk möjlighet. Inget går upp mot att hålla en EFT 1 + EFT 2 kurs , möjligen då en EFT 3 kurs.

Det är också helt fantastiskt att kunna arbeta med klienter via telefon och Skype. Lätt, enkelt och billigt för klienterna.

Att få ge andra människor egna upplevelser av metodernas kraftfullhet och användbarhet så att de kan påverka sin egen hälsa och framtid är en fantastisk lycka.