Center för Energipsykologi

Köpvillkor & PUL

Ansvarsfriskrivning

Som kursdeltagare tar du personligt ansvar för ditt deltagande i våra kurser och workshops.

Köpvillkor

En anmälan till deltagande i kurs är verkställd i och med att anmälningen är inkommen till oss och kursavgiften är betald. Anmälan är bindande och en anmälningsavgift på 500 kronor är EJ återbetalningsbar.

Vid händelse av akut uppkommen situation, egen eller nära anhörigs sjukdom, återbetalas kursavgiften dock ej anmälningsavgiften.
Om förhinder att deltaga i kursen uppstår kan man också fritt välja att delta i kursen vid ett annat tillfälle.

Center för Energipsykologi har full rättighet att ställa in kurs vid händelse av sjukdom eller annan akut uppkommen situation. Anmälda deltagare får i ett sådant läge tillbaks anmälningsavgiften och kursavgift om denna inbetalts. Center för Energipsykologi står ej för kursdeltagares eventuella utlägg för resor och boende.

Fakturering
För företag faktureras kursavgifter om så önskas. Ange ert organisationsnummer.

Våra uppgifter
Innehar F-skattsedel. Organisationsnummer: 556762-4506
Bankgiro: 5231-9910

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress, e-post, telefonnummer och vilken verksamhet du deltar i. Den information som skickas till oss via webbformulär hanteras med sekre- tess och lämnas inte ut till tredjepart. Samma gäller vid all form av terapi.

Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet.

Om du vill avböja fortsatt information, kontakta oss.