Center för Energipsykologi

Mindful Tapping

Mindful Tapping™ är ett koncept för hälsa och personlig utveckling där individen stärks genom effektiva tekniker för egenbruk. Enkla och användarvänliga. Ger snabbt märkbar effekt. Kan användas i grupp eller på egen hand. Med vänner, familj, arbetskamrater och inom idrott. Kan lätt föras ut i samhället på bred front. Mindful Tapping bygger på hur hjärna och kropp interagerar. I Mindful Tapping utgår vi ifrån och ser såväl problem som lösningar ur ett neurobiologiskt och epigenetiskt perspektiv. Förståelse och kunskap tillsammans med effektiva tekniker i händerna på varje individ ger en bas för ett socialt hållbart samhälle där enskilda individer har möjlighet att själv påverka sin livskvalitet. Läs mer

Så här går det till

Vi startar arbetet med att lyssna till så mycket av klientens berättelse som behövs för att nervsystemet skall reagera. Vi behöver inte utforska det verbala innehållet eller betydelsen. Det som kommer i förgrunden är de ordlösa delarna av upplevelserna dvs. inre bilder och filmer, dofter, ljud, tankar, känslor och förnimmelser, muskelspänningar, i korthet allt du känner av i kroppen. Du har medvetet fokus på detta, är mindful, samtidigt som du knackar, tappar. Tapping skickar lugnande signaler till känslohjärnan. Kropp och sinne slappnar av och problemet släpper.

Komplex bakgrund gör Mindful Tapping oerhört enkel att använda

Läs mer 

Mindful Tapping ger ökad livskvalitet

 • Ett snabbt sätt att hjälpa dig själv
 • Ett sätt att transformera minnen så att de inte påverkar dig negativt
 • Ett sätt att befria dig från tanke-, handlings- och känslomönster som begränsar dig
 • Fungerar som din ”delete” knapp
 • Ett sätt att må bättre och nå längre

Mindful Tapping skiljer sig från EFT

Mindful Tapping har utvecklats från bl.a. EFT (Emotional Freedom Techniques). Genom att införa praktiskt tillämpad neurobiologisk kunskap är Mindful Tapping annorlunda på ett flertal sätt:

 1. Använder kontinuerlig tapping/knackning.
 2. Utelämnar startmeningar s.k. Set-ups och övriga fraser.
 3. Använder kroppen som resonansbotten
 4. Fungerar även när bildminnen och specifika händelser saknas. På så vis är den mer än en exponeringsterapi.
 5. Orden och berättelsen är av underordnad betydelse
 6. Känslor och händelser behöver inte uttryckas i ord, därigenom mindre utlämnande
 7. Sökande efter kärnhändelser blir av mindre betydelse eftersom kroppsupplevelser leder oss i processen
 8. Kan göras av alla

Mindful Tapping vilar på solid vetenskaplig grund

Neurovetenskap och traumaforskning visar att våra problem är en följd av fight-flight-freeze reaktioner som lagrats. Problem ”ärvs” via familjen dvs familjen är den miljö som formar oss tidigt i livet, epigenetisk påverkan. Neuroplasticiteten, vårt nervsystems fantastiska anpassningspotential, är både vår vän och vår fiende. Den uppväxtmiljö vi befinner oss i under den tid vårt nervsystem danas formar våra känslomönster, tankemönster, beteenden, självbild och självkänsla. Även framtida fysiska och psykiska hälsa, våra relationer, vår skolgång och vår framgångsförmåga. Den utgör basen för om vi utvecklar beroenden eller kriminalitet. Modern traumaforskning och neurobiologi ger oss den bas som behövs för att förstå hur vi fungerar. Den ger också insikt i vad som krävs för att förändring ska vara möjlig. Sammantaget innebär detta att mycket är möjligt att förändra, vilket inger hopp. Med effektiva och lättlärda metoder kan vi alla bli aktörer i ett folkhälsoarbete. Läs mer och lär dig Tap Out Daily – TOD.