Center för Energipsykologi

BSFF – Be Set Free Fast

Larry Nims PhD och psykolog, var liksom Gary Craig en av Roger Callahans elever. Medan Gary skapade EFT från en ny förståelse av TFT skapade Larry BSFF. Ursprungligen användes i BSFF fyra akupunkturpunkter tillsammans med varsin fras. Med tiden experimenterade Larry fram en metod där inga akupunkturpunkter används. Istället ges en instruktion till det undermedvetna. Denna instruktion kopplas till en signal/ett ord som, då den uttalas eller tänks, utför behandlingen momentant. BSFF är en metod som eliminerar negativa känslor och med dem sammanlänkade begränsande föreställningar i vårt undermedvetna. BSFF är därför effektivt mot alla psykologiska, fysiska eller själsliga problem som har känslomässiga orsaker.

I BSFF definieras ett problem som en serie oförlösta negativa känslor som härrör från en lång rad traumatiska och smärtsamma erfarenheter. Vårt undermedvetna lagrar alla dessa ”psykologiska ärenden”. Dessutom kontrollerar vårt undermedvetna våra tankar, känslor och beteenden. Våra föreställningar får sedan våra problem att inträffa vid en specifik tidpunkt, under en bestämd tidsrymd, av en specifik intensitet, av et speciellt syfte. Allt detta för att säkra en precis och specifik utgång i enlighet med de föreställningar som styr. Det betyder att din föreställningsvärld säger till ditt undermedvetna ”Gör det här, nu och låt mig uppleva det. Upplevelsen i sinne och kropp har på så sätt betydelse för våra känslor, hälsa, arbete, ekonomi, framgång, utveckling, idrottsprestation, relation” etc.

Det spelar ingen roll att du medvetet och logiskt föredrar en annan utgång. Ditt undermedvetna fungerar som en ”automatisk pilot”. Varje gång en utlösande situation inträffar kommer ditt undermedvetna, som din ”trogne tjänare”, omedelbart att återskapa din personliga begränsning eller den obehagliga upplevelsen.

Föreställningar som hindrar oss och de känslomässiga grundorsakerna måste därför avlägsnas för att vi skall bli fria i psykologisk bemärkelse. Så att vi kan göra det vi medvetet föredrar och uppnå den hälsa vi längtar efter.
Information lagrad i det undermedvetna kan vi ta del av genom muskeltestning, erfarenhet och insikter.

Notera problemet – behandla det!
Ditt undermedvetna gör sedan hela behandlingen åt dig.

Be Set Free Fast är en beskrivande akronym. Behavioral & Emotional Symptom Elimination Training for Resolving Excess Emotion: Fear, Anger, Sadness & Trauma.BSFF är ingen hypnotisk metod.
BSFF är, enligt Larry Nimms erfarenheter, effektivare och går djupare än hypnos. Du är, tvärtemot vad som gäller för hypnos, fullt vaken och medveten och kan därför lära dig att använda BSFF på egen hand.

Dr. Larry Nims, Ph.D – Be Set Free Fast: Eliminating the Emotional Roots and Self-Limiting Belief Systems That Are Embedded in the Subconscious Mind – 2 Hour Special Show – June 25, 2013 Lyssna på denna intervju med Larry Nims


Tre videos med Dr Larry Nims där han förklarar vad BSFF är mm
För mer info se  Dr Larry Nims hemsida