Center för Energipsykologi

Välkommen

Kurser

Gör din framtid till ett friskare och trivsammare liv där du är fri från … och fri att …

Människors fysiska och psykiska hälsa och livskvalitet kan påverkas. Neurovetenskap visar att för bestående förändring krävs metoder som påverkar känslohjärnan.

Mindful Tapping – en vidareutveckling av EFT

Vårt koncept Mindful Tapping™ är en syntes av våra erfarenheter och kunskaper i energipsykologi, neurovetenskap, stress- och trauma forskning. Vi utgår från tapping, den aktiva ingrediensen i EFT. Kombinerat med Fokuserad Mindfulness, medveten uppmärksamhet, på upplevelser i kropp och sinne. Mindful Tapping är en kombination av ett flertal somatiska tekniker, som var för sig är effektiva.
BSFF infogar vi naturligt i Mindful Tapping.

Läs mer om Mindful Tapping

Kurser och föredrag

Kalender  

Gå våra kurser så kan du hjälpa dig själv och andra

När det känns svårt i livet. När obehagstankar, stress och smärtor tar tag. När barnen är ledsna och förtvivlade. När äldre, barn eller vänner är oroliga, rädda, arga, har svårt att sova. Inför tester, prov, matcher, föredrag, tandläkarbesök.

Mindful Tapping löser stress och trauman utan samtal.

Vi hjälper dig

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allvarliga problem. Vi arbetar med metoder som löser kroppsminnen. Dessa metoder lämpar sig också för sport och scenkonst.

Vi arbetar även via Skype och mobil.

Ann-Sofi Forsberg & Kjell Forsberg
MSc, biologer
Kjell har arbetat 25 år med läkemedelsutveckling och Ann-Sofi med växtpatologi/växtskydd

Vi har varit EFT Trainers i de internationella organisationerna AMT och AAMET 2002-2014.